Grawer laserowy czy mechaniczny?

Wykonywanie graweru na różnego rodzaju detalach – od tabliczek znamionowych, przez breloki do kluczy z personalizowanym wzorem, po elementy maszyn – to sposób na ich trwałe, estetyczne oznaczenie zgodnie z wymaganiami zlecającego. Do tego celu wykorzystuje się zaś...

Wybór materiału tabliczki – stal, aluminium czy laminat?

Wytrzymałość i szeroko rozumiana odporność są podstawowymi cechami, którymi powinna charakteryzować się tabliczka znamionowa, opisowa bądź informacyjna. O trwałości takich oznaczeń przesądza nie tylko jakość ich wykonania czy sposób mocowania, ale przede wszystkim...

Gdzie stosuje się tabliczki inwentaryzacyjne?

Przeprowadzenie inwentaryzacji w firmie pozwala na sporządzenie spisu wszystkich środków trwałych wchodzących w skład jej majątku, co służy porównaniu stanu faktycznego z zapisami w prowadzonej dokumentacji. W przypadku dużych przedsiębiorstw proces ten może jednak...

Znakowanie produktów jako rozwiązanie dla firm

Chociaż wykorzystywanie szeroko rozumianych oznaczeń w postaci tabliczek znamionowych lub tablic informacyjnych niezbędne jest przede wszystkim w przypadku rozmaitych maszyn czy pojazdów, to odpowiednie znakowanie bywa istotne także...

Tabliczki znamionowe i informacyjne – sposoby mocowania

Jedną z najważniejszych cech charakteryzujących tabliczki znamionowe oraz tablice informacyjne jest trwałość, która ma umożliwiać bezproblemowe odczytanie informacji, nawet jeśli oznaczenie narażone jest na działanie niszczących czynników. Będzie...